બાંધ-છોડ હોય!(ગઝલ)

ઇચ્છા ભલે હો નાની-અમથી, પણ કમરતોડ હોય!
એક સપનું પૂરું કરવા માંય કેટલી બાંધ-છોડ હોય!
 
કોઇ આખું પુસ્તક લખીને વાત ન સમજાવી શકે,
ને કોઇકની પ્રસ્તાવનામાં જ બધો નીચોડ હોય.
 
કેમ પરણી જતાં હશે લોકો કોઇ રુકમણી સાથે?
વર્ષોથી જેને રાધા સાથે પરણવાના કોડ હોય!
 
દોડે છે બધાં અંધાધૂંધીમાં જેમ-તેમ ‘આદિત’,
જીંદગી વરદાન નહીં પણ જાણે કોઇ હોડ હોય.
 
– આદિત

અછાંદસ

“બહું નાજુક હતી એ વખતે તો હું..shapeમાં પણ ખરી!
પાલખી પર બેસાડીને લાયો’તો મને એ.
જાત ઘસી નાખી મેં, એનો ઘર-સંસાર ‘ઉજળો’ કરવામાં!
તો’ય તરછોડી નાંખી મને એને..બદસુરત પણ કરી..
સાવ તરછોડી નાંખી, એક પળમાં…”

– Toothpaste

– આદિત

 

અછાંદસ

એમ તો લગભગ લોકો એને બહું ગણકારતા નહીં..
અને હું ય એને કંઇ ખાસ ભાવ નો’તો આપતો..
છતાં રોજ ઘરે આવતાં-જતાં હું એના ગાલે ટપલી મારી ને જતો..
ક્યારેય વાતચીત નો’તી થઈ..
પણ પત્રોની આપ-લે થતી ક્યારેક..
સંબંધ એમ સંબંધ કે’વાને લાયક નહતો..
પણ ધ્રાસકો ત્યારે પડ્યો કે જ્યારે મેં એને આળોટતાં જોઈ રસ્તા પર..
ખાડો ખોદીને કોઈએ જડમૂળથી કાઢી નાંખી’તી એ ‘ટપાલ પેટી‘!!
તપાસ કરતાં ખબર પડી કે..
Telephone ની line નંખાવાની હતી!!

– આદિત

 

Outdated 2

(source: http://www.knightlifecomic.com/2012/11/30/outdated-2/)