બાંધ-છોડ હોય!(ગઝલ)


ઇચ્છા ભલે હો નાની-અમથી, પણ કમરતોડ હોય!
એક સપનું પૂરું કરવા માંય કેટલી બાંધ-છોડ હોય!
 
કોઇ આખું પુસ્તક લખીને વાત ન સમજાવી શકે,
ને કોઇકની પ્રસ્તાવનામાં જ બધો નીચોડ હોય.
 
કેમ પરણી જતાં હશે લોકો કોઇ રુકમણી સાથે?
વર્ષોથી જેને રાધા સાથે પરણવાના કોડ હોય!
 
દોડે છે બધાં અંધાધૂંધીમાં જેમ-તેમ ‘આદિત’,
જીંદગી વરદાન નહીં પણ જાણે કોઇ હોડ હોય.
 
– આદિત

8 thoughts on “બાંધ-છોડ હોય!(ગઝલ)

  1. આ ગઝલની કેટલીક ચોટદાર પંક્તિ… આભાર સાથે અહીં….
    http://bestbonding.wordpress.com/2012/11/21/rangin-jindagi/
    “ઇચ્છા ભલે હો નાની-અમથી, પણ કમરતોડ હોય!
    એક સપનું પૂરું કરવા માંય કેટલી બાંધ-છોડ હોય!”
    ઇચ્છા એ જ જીવનનો driving force છે ને !

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s