ગઝલ


બહું ઊંચે ચઢ્યા પછી, એકાદ પહાડ ઢળતો આવશે!
આશાઓ પરવારે જ્યારે, એકાદ તારો ખરતો આવશે!

ભલે ને તમને લાગે કે ‘શૂન્યમનસ્ક’ છો,
એકાદ વિચાર તો એમ રખડતો આવશે!

‘બધા મરજીવા ગુજરી ગયા’, જાહેર કરો,
પછી જુઓ, મોતી કેવો તરતો આવશે!

એમ કઇ દુનીયા પતી નૈ જવાની ૨૦૧૨માં,
ફરી કોઇ પયગંબર ભ્રમણ કરતો આવશે!

મેં જ સોંપ્યો’તો જીવ મારા પ્રભુને,
થયું, એ બહાને જરા ફરતો આવશે!

– આદિત

3 thoughts on “ગઝલ

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s