મુક્તક


મુલાકાત માં જરાક સ્મીત ઉમેરીશ તો બૌ,
ચર્ચામાં એકાદ ઇશારો ઉમેરીશ તો બૌ!
યાદ રાખવો કંઇ અઘરો નથી હું,
મરણ આગળ ‘સ’ અડધો ઉમેરીશ તો બૌ!

– આદિત

One thought on “મુક્તક

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s