સાત ઘુંટડા


પ્રયત્ન ન કર! પ્રેમ એમ લાગણીથી મપાશે નહી!
ને મારા વગર તારાથી એમ જિંદગી કપાશે નહી!
યાદ કરીશને જો હું તને તડપતા દિલથી તો
તારી હેડકી એમ સાત ઘુંટડાથી ય સમાશે નહી!

-આદિત

Advertisements

2 thoughts on “સાત ઘુંટડા

  1. આજના મંગલ પ્રભાતે આપને તથા આપના કુટુંબીજનોને
    ૨૦૧૨ ના મંગલ નુતન વર્ષની શુભ કામના

    આવ્યો છે આજ અવસરીયો રૂડો આનંદોને ઉલ્હાસોને
    બે હજાર બારનાં વધામણાં કરી (૨) નવા વરસને વધાવો ને… આવ્યો.

    સ્વપ્ન જેસરવાકર ( પરાર્થે સમર્પણ)

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s