હું પલળી જઈશ


ભર વરસાદમાં અમે નીકળ્યા ફરવા સાથે,
મેં લીધી છત્રી ને એને ઓઢણી ઓઢી માથે,
મેં સરકાવ્યો હાથ એના ખભે,
ધડકનો ના મારી ના એની થમે!
મલકાઈને એ બોલી “હું પલળી જઈશ!”
મેં કીધું ,”તું કે ત્યારે છત્રી દઈ દઈશ!”
ઝુકાવી આંખો બોલી એ નરમથી,
“એમ વરસાદથી નહી..શરમથી!”

– આદિત (ભીંજાતા ભીંજાતા)

3 thoughts on “હું પલળી જઈશ

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s