ભૂલતા રહેવાનું


એ તો થાય ને થયા કરે,
ભૂલ કરી ને ભૂલતા રહેવાનું!

દોષ નસીબને દઈને ચાલતા રહો,
પળ હોય નાજુક ભલે, માણતા રહો,
સંજોગો ભલે ને કરાવે બધું,
થાય છે બધું મરજીનું, ફાંકો મારતા રહેવાનુ!

તું જ છે પ્રભું જે આપે,
બાકી મળે શું મારા પ્રતાપે!
ખાત્રી છે મંદિરમાં તું નહીં મળે,
મળે પરસાદ જ્યાં લગી, દંડવટ કરતા રહેવાનુ!

એ તો નસીબ સારું કે દુનિયા મળી,
બાકી જોડતો ક્યાં હું પેલી ખૂટતી કળી!
ભલે ને મોક્ષમાં પરમ આનંદ હોય,
૮૪ લાખ મળ્યાં છે ત્યાં સુધી ફરતાં રહેવાનુ!

– આદિત

Advertisements

2 thoughts on “ભૂલતા રહેવાનું

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s