અયોધ્યા


ના રામની રહી શકી ના બાબરની થઈ શકી..

આટલું લોહી પીને પણ તૃપ્ત ન થઈ શકી..

એવી કુલટા જમીન માટે લડશે લોકો,

જે પાક કે પવિત્ર તો દૂર, ક્ષમાશીલ પણ ના રહી શકી..

– આદિત

One thought on “અયોધ્યા

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s