દીલ POPCORN


મળે તારા પ્રેમની ગરમી, ને થઇ જાય ધાણી,
મારા આ સુકા દીલની સાવ નાની પ્રેમ કહાની..!

-આદિત  (‘POPCORN ખાતાં ખાતાં’ !)

One thought on “દીલ POPCORN

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s