મુઢમાર


સાંભળ્યું છે…

મુઢમાર ઘાવ નો દર્દ શિયાળામાં ઉપડે..

તો પછી આ દિલ ચોમાસામાં કેમ દુખ્યું?

– આદિત

4 thoughts on “મુઢમાર

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s