હું ખોવાયો !


શોધું હું ખુદને, બનીને રઘવાયો!

જડ્યું ઘણું નવું, જ્યારે હું ખોવાયો !

– આદિત

Advertisements

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s