વિચારમા…


વહેંચાઇ ગયો છું…

પળમા ને ક્ષણમા, મનમાને તનમા,

પદાર્થમાને કણમા, વાંસમાને વનમા,

શ્યામમાને ધ્યાનમા, તંબુરાને તાનમા,

વર્ણને વાનમા, ચાંદમાને રાતમા,

શબ્દમાને વાતમા, વિશ્વમાને જાતમા,

રુઢિને પ્રચારમા, કલ્પનાને વિચારમા…!

ગુંચવાઈ ગયો છું…

પ્રણયમાને પ્યારમા, મહેફિલમાને યારમા,

પરીચયને પહેચાનમા, ખુદાને રેહાનમા,

સીમાને અંતમા, ભાગ્યને ખંતમા,

તથ્યને તર્કમા, વિભાજનને વર્ગમા,

વ્યક્તિત્વને નિસર્ગમા, પ્રાપ્તિને વિસર્ગમા,

અર્થને આચારમા, (ફરીથી) પ્રમાદને વિચારમા…!

– આદિત

4 thoughts on “વિચારમા…

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s