સહી-સિક્કા


તારી એક હરકતે મારા સપનાને ચકનાચૂર,
ને અરમાનોને સાવ ફીક્કા કરી નાખ્યા છે!
નહી કરું માફ હવે,કઢાવી લે દાખલો દિલમાંથી,
મે સહી-સિક્કા કરી રાખ્યા છે!

4 thoughts on “સહી-સિક્કા

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s