માત્ર ગઝલના શેર છે


થયો ઘણીવાર પણ હતો એકતરફી..
આપણે તો પ્રેમ સાથે જૂનો વેર છે..

થયા છે પુખ્ત,વાણી,વિકાસ અને વિચારમા..
પ્રેમમાં તો જનમ્યા ત્યારના ઠેરના ઠેર છે..

બધાની જેમ પ્રેમમા પણ છે બે પાસા..
મળે એના માટે અમૃત,આપણે તો ઝેર છે..

અરે! બહુ ભાવુક થઈ ગયા તમે તો..
આ કોઇ અનુભવો નથી,માત્ર ગઝલના શેર છે..

ન મળે તો ન કરીશ કોઇ અફસોસ ‘આદિત’..
લુખ્ખી જિંદગીમાં જ લીલા-લ્હેર છે..

-આદિત

One thought on “માત્ર ગઝલના શેર છે

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s