ફ્રોઝન


ક્યાથી લાવું કવિતામા તાજગી..??

અહીં અમેરિકામા તો.. શબ્દો પણ ફ્રોઝન(FROZEN) મળે છે!!

-આદિત

Advertisements

One thought on “ફ્રોઝન

 1. સરસ . બહુજ સરસ
  અને અમાંરે તો
  વાસી ખાવાની ટેવ ?
  ગરમ ગરમ ખાવાનું તો ભારતની ફૂટ પાથો પર મળે છે
  પણ
  અહી વહેચાય છે ગરીબોની ગુલામી ,
  લુંટાય છે બાળકોની આઝાદી ,
  આ બધું , ગરમ ગરમ મળે છે
  એ વાસી થતું જ નથી

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s