“મને કોઇ હાર્ડ ફીલીંગ્સ નથી”


 

જ્યારે કોઇનુ દિલ ટુટે છે ત્યારે એ એના મિત્ર ને પોતાની આપવીતી કેવી રીતે કહે છે…!એ આ કવિતા મા દર્શાવવાની કોશિશ કરી છે.. આશા છે તમને આ  ક્રુતિ ગમશે.. આભાર…

તોડ્યો તે નાતો, હવે સપના મા આવીને હેરાન કોન કરશે?

થોડો સામાન પડ્યો છે તારી પાસે, ક્યારે પાછો મળશે?

 

એ પ્રવાસ મા તો આખુ આયખુ જીવી નાખ્યુ હતુ…

હવે આ જીવન ના પ્રવાસમા કોનો સાથ મળશે?

 

મારો નવો રેઈનકોટ તે પહેરીને ભીંજવી નાખ્યો હતો…

હવે એ કોરો રેઈનકોટ કોના તને ચઢશે?

 

કશું  પણ જોયા વગર બોમ્બે થી પૂણે ના કેટલા ધક્કા ખાધાતા,

એ આતુરતા નુ ફળ કેટલા વર્ષે મળશે?

 

 હુ ખુશ છું! કહીને એક ઈ-મેલમા કામ પતાવી દીધું,

પણ હુ ખુશ છુ?! એનો ઉત્તર ક્યારે મળશે?

 

 હા, સંજોગો એ દગો દીધો છે એ વાત હું પન માનુ છું  આદિત,

 પણ આ ખુદા ની નાઈન્સાફીની ફરિયાદ કોન કરશે?

 

 આદિત

3 thoughts on ““મને કોઇ હાર્ડ ફીલીંગ્સ નથી”

અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s